Help Neeltje Jantje

Stichting Neeltje Jantje

De Stichting is voor het uitvoeren van de restauratie activiteiten nagenoeg geheel afhankelijk van de giften van donateurs en sponsors. Graag nodigt de Stichting belangstellenden die de Neeltje Jantje een warm hart toedragen, uit om deze waalschokker met een gering bedrag per jaar in de vaart te houden.
Voor verdere informatie en/of aanmelden kunt u een emailbericht sturen via onderstaande link, onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer.