Historie

Historie ontstaan stichting

Tot de jaren ’50 is de Neeltje Jantje gebruikt voor de visvangst. Daarna heeft het tot begin 90-er jaren dienst gedaan als woonboot.
In 1993 kocht de Rotary Tiel Waalstreek de Neeltje Jantje van de familie Koome, de laatste eigenaar, met als doel het schip zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Met deze restauratie werd een start gemaakt door het Buitencentrum te Beneden-Leeuwen, een resocialisatiecentrum voor sociaal zwakkeren in de samenleving, die door zelfwerkzaamheden een plek proberen te verwerven in de maatschappij.
Op 7 juni 1997 werd de Neeltje Jantje door de Rotary Tiel Waalstreek overgedragen aan de Stichting tot behoud van de waalschokker Neeltje Jantje, welke zich tot doel stelde het schip “in de oorspronkelijke staat te brengen én in de vaart te houden”.

De Neeltje Jantje wordt thans onderhouden en gevaren door de vrijwilligers.

Meer info over het schip

De Neeltje Jantje werd in 1931 in opdracht van Roel van Hoften gebouwd bij de gebroeders Eltink in Beneden-Leeuwen. Roel van Hoften was een schipper uit Heerewaarden en vernoemde het schip o.a. naar zijn schoonmoeder. Hij heeft tot 1939 met zijn gezin op de Neeltje Jantje gewoond.

 

Met de Neeltje Jantje werd gevist op de Waal en de Boven-Rijn. Waalschokkers kennen oorspronkelijk geen motor of zeil. Zij werden stroomopwaarts gesleept door andere beroepsvaart naar de plek waar gevist ging worden. Er werd gevist op zalm, steur en paling.

Tiel en de geschiedenis van de riviervisserij

Tiel heeft in het verleden een sterke band gehad met de riviervisserij, en met name de zalmvisserij. Al in de 17e eeuw werden de visrechten gepacht van de Algemene Rekenkamer te ’s Gravenhage. In 1755 werd door de stad Tiel nog een proces gevoerd over de grenzen van het recht van de visserij op de Waal. De relatie tussen Tiel en de riviervisserij is vandaag de dag nog terug te vinden op de Vismarkt die in 1670 vernieuwd werd en zich toen bevond op de plaats waar nu het streekmuseum De Groote Sociëteit is gevestigd, naast de Waterpoort. De Vismarkt werd in de 18e eeuw verplaatst naar de overzijde van het Plein. Van oudsher is Tiel georiënteerd op de binnenvaart. Er waren hier vroeger touwslagerijen, zeil- en nettenmakerijen voor de visvangst en tagrijnhandelaren (kooplui in tweedehands scheepsmaterialen). Tot ongeveer midden 20e eeuw werd de Waal bevaren door een groot aantal waalschokkers.

Een eenzame Waalschokker op de rivier
De Neeltje Jantje in bedrijf
Geschiedenis van de Neeltje Jantje