Help Neeltje Jantje

Vriend/sponsor worden?

Om de Neeltje Jantje in de vaart te houden en te bewaren voor het nageslacht zijn we mede afhankelijk van vrienden en sponsors.

 

Als vriend doet u jaarlijks een gift van € 15,-. Hiermee ondersteunt u de stichting die het onderhoud aan dit varend monument doet. Natuurlijk wordt u ook van harte uitgenodigd voor onze opstapdagen voor vrienden.

Omdat de ‘Neeltje Jantje’ (sinds 1 januari 2012) een culturele ANBI-status (RSIN 813842694) heeft, zijn uw giften volledig, dus zonder drempelbedrag, aftrekbaar van de belasting.

 

Als sponsor kunt u zowel financieel als in natura de ‘Neeltje Jantje’ ondersteunen. Veel Tielse bedrijven zien de ‘Neeltje Jantje’ ook als een bijzondere mogelijkheid om met personeel en/of klanten te netwerken, want als sponsor heeft u afhankelijk van uw bijdrage de mogelijkheid tot één of meer exclusieve vaartocht(en) voor uw bedrijf en uw klanten.

Word vriend of sponsor!