Vaartochten

De Prins Bernard sluizen en de Leeuwense Waard

De Prins Bernhard sluizen vormen de scheepvaartverbinding tussen de rivier de Waal en het zuidelijk gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze liggen aan de oostkant van Tiel, zijn gebouwd in 1952 en eigendom van Rijkswaterstaat. Het sluiscomplex bestaat uit twee schutkolken. De oudste stamt uit 1952 en is 350 m lang en 18 m breed. De tweede kolk is gebouwd in 1974 en is 260 m lang en 24 m breed.
De oudste kolk is uitgevoerd met twee sets traditionele sluisdeuren en één hefdeur die vanuit een heftoren gehesen wordt. De nieuwste kolk is uitgevoerd met twee hefdeuren en bijbehorende torens. De deuren worden aan de binnenzijde tegen aanvaring beschermd door een raamwerk met staalkabels dat gelijktijdig met de deur gehesen wordt.

De Leeuwense waard

De Leeuwense waard is een uiterwaard van ca. 115 hectare aan de Waal ten noorden van de dorpen Boven- en Beneden Leeuwen. Eigenaar van de Leeuwense waard is Dekker Van de Kamp. Het gebied bestaat uit zachthoutooibos, ruigtes, grazige weides en rivierduin. Middenin ligt de grote voormalige zandwinplas, de Kaliwaal.
Sinds 1994 wordt het plan “Waaier van geulen” uitgevoerd, waarbij oude dichtgeslibde zijgeulen van de Waal uitgegraven worden zodat het water weer vrij spel krijgt. De vrijgekomen klei dient voor dijkverbetering en baksteenfabricage. De geulen staan weer in verbinding met de Waal, maar de dynamiek is op elke plek weer verschillend en afhankelijk van de waterstand op de rivier. Zo is er een meestromende nevengeul, maar zijn er ook geulen die alleen bij hoge waterstanden aangetakt worden.

 

Bron: https://www.freenature.nl/free/download/verslagen/leeuwense_waard_2008.pdf. Zie ook https://www.stroming.nl/pdf/folder_waalweelde.pdf

Deze vaartocht duurt ca. 3,5 uur. De prijs bedraagt € 175,- per uur. Er kunnen maximaal 12 personen meevaren.