De stichting

Stichting Neeltje Jantje

De voormalige Waalschokker Neeltje Jantje is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting tot behoud van de Waalschokker “Neeltje Jantje”, opgericht 4 juni 1997. De Stichting stelt zich ten doel de Waalschokker “Neeltje Jantje” voor het nageslacht te behouden. De Stichting zal activiteiten ontplooien om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de Waalschokker en zijn oorspronkelijke functie als vissersvaartuig en voort met alles dat met deze activiteiten verband houdt. De Stichting zal haar doel verwezenlijken in samenwerking met het bedrijfsleven, liefdadige instellingen en toeristische organisaties. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41060622. De Stichting heeft een Culturele ANBI-status, geen winstoogmerk en wordt ondersteund door onbezoldigde vrijwilligers.

Bestuur

 

Voorzitter Marianne Daalderop
Secretaris Roemer Daalderop
Penningmeester Jaap van Kuppeveld

 

Overig bestuursleden:

  • Charles Bonnet
  • Rob Edelbroek