Vaartochten

Struinen in de uiterwaarden

De Waal is de breedste en drukst bevaren rivier van West-Europa. Het is een mooie rivier, met weilanden, ooibossen en bedrijven op de oevers. Maar soms is hij ook beangstigend, als het water stijgt en het achterliggende land onder dreigt te lopen. Ooit was de Waal een rivier met nevengeulen, eilanden en zandbanken, een rivier met een bedding die erg veranderlijk was. Daaraan kwam een einde toen in de middeleeuwen rivierdijken werden gebouwd. Veel van het oorspronkelijke bos langs de rivier werd gekapt. Zo ontstond tussen de rivier en de dijk het open uiterwaardenlandschap, voornamelijk gebruikt voor landbouw en steenfabrieken.

 

Oorspronkelijk waren de oevers van de Waal rijkelijk begroeid met ooibos. Dit ooibos kan langdurige overstromingen doorstaan en wijkt daarmee af van andere bostypen. Het is in het verleden op de meeste plaatsen weggekapt maar krijgt nu weer de kans tot ontwikkeling te komen. Het zaad wordt door de rivier zelf en door dieren aangevoerd. Op de natste plekken vestigen zich wilgen en zwarte populieren, dit is het zachthoutooibos. Als de omstandigheden goed zijn groeien deze bomen tot wel 2 meter per jaar. Ze zijn als geen ander bestand tegen overstromingen. Ook tijdens het groeiseizoen kunnen ze maanden lang in het water staan, ze vormen dan grote baarden van wortels die de benodigde zuurstof aan het water onttrekken.

Op de voedselrijke rivieroevers groeien planten zo snel dat na enkele jaren ondoordringbare ruigten en struwelen zouden ontstaan, spoedig gevolgd door dichte bossen. Bevers, runderen en paarden, die van nature in de rivierdalen thuishoren, kunnen voor openheid zorgen. Daarom zijn deze planteneters in diverse nieuwe natuurgebieden langs de Waal teruggebracht. In een toenemend aantal terreinen grazen nu Konikspaarden en Brandrode runderen. Het zijn dieren die weinig verzorging behoeven en aangepast zijn aan winterse omstandigheden. De kuddes trekken in principe het hele jaar door het gebied. Bij overstromingen kunnen zijn dehoger gelegen droge delen van het terrein opzoeken.

 

Bron: https://members.chello.nl/wp.vanteffelen/websiteuiterwaarden/uiterwaardeninl_.htm. Zie ook: https://www.dwaalfilm.eu/

 

Deze vaartocht duurt ca. 4 – 8 uur. Tijdsduur in overleg. De prijs bedraagt € 175,- per vaaruur. De prijs voor een zogenaamd wachtuur bedraagt € 45,-. Er kunnen maximaal 12 personen meevaren.