Vaartochten

As-verstrooiing op de Waal

Een vaartocht waarbij de  asverstrooiing van uw dierbare centraal staat.

Onze ervaring leert dat deze plechtigheid als zeer bijzonder ervaren wordt als de laatste wens op deze manier gestalte krijgt.

Natuurlijk ontvangt u als nabestaande een officieel schrijven van tijd en plaats van de verstrooiing.

De duur van deze vaartocht is ca. 2 uur. De prijs bedraagt € 85,- per uur. Er kunnen maximaal 12 personen meevaren.