Neeltje Jantje

Privacyverklaring

NeeltjeJantje.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van onze website, omdat jij wel eens een vraag stelt via het contactformulier of je aanmeldt voor een vaartocht.

 

NeeltjeJantje.nl verwerkt daarbij je opgegeven naam, adres, telefoonnummer en je e-mailadres.

 

NeeltjeJantje.nl verwerkt deze gegevens om zo nodig met je in contact te komen. Denk hierbij aan het overleggen over mogelijkheden van een vaartocht, het toesturen van een bevestiging of het beantwoorden van een vraag.

 

NeeltjeJantje.nl bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doen wij vrijwel niets met de informatie die jij ons geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst met je hebben. Dit conform de wettelijke verplichting.

 

NeeltjeJantje.nl verstrekt de gegevens die jij ons geeft niet aan derden. Wij doen dit alleen als het nodig is om onze overeenkomst met jou te uit te voeren of als wij daarmee moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van een extra schip als de groep te groot is voor de ‘Neeltje Jantje’.

 

Op NeeltjeJantje.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

 

Jij hebt als bezoeker het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Jij kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@neeltjejantje.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.